Zapytania ofertowe - Mandala

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe w ramach projektu "SYME" - System monitorowania i ewaluacji mielinizujących komórek Schwanna odróżnicowanych z komórek macierzystych tkanki tłuszczowej wykorzystywanych w zabiegach regeneracyjnych, rekonstrukcyjnych i estetycznych planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego - Konkurs 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne POIR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.4 projekty aplikacyjne. z dnia: 22.06.2018