Zapytania ofertowe - Mandala

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe w ramach projektu

"SYME - System monitorowania i ewaluacji żywotności adipocytów i komórek macierzystych, pochodzących z tkanki tłuszczowej przeznaczonych do stosowania w zabiegach regeneracyjnych, rekonstrukcyjnych i estetycznych".

Planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działania 4.1.: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4."Projekty aplikacyjne".